Nezaměstnanost jako sociální problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Chrastina, Bohumír
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:29:06Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2995
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti, především na její sociální stránku. Jsou zde popsány důsledky jejího dopadu jak na jedince, jeho rodinu, tak i na celou společnost. Práce se také zabývá příčinami nezaměstnanosti a možnostmi jejího řešení do budoucna. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 809156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2037
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaný cs
dc.subject sociální důsledky cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject možnosti cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject sociální cs
dc.subject rizikové skupiny cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject stres cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject unemployed en
dc.subject social consequences en
dc.subject employment en
dc.subject causes en
dc.subject facilities en
dc.subject labour market en
dc.subject employment service agency en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject individual en
dc.subject social en
dc.subject endangered groups en
dc.subject health en
dc.subject stress en
dc.title Nezaměstnanost jako sociální problém cs
dc.title.alternative Unemployment as a social problem en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.date.vskp-available 2037-04-20
dc.description.abstract-translated The baccalaureate work is facused on question of unemployment, a specially on its social side. There si discribed the impact on a person, its family and whole society. This work also deals with causes of unemployment and possibilities of solving them in the future. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006299
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject sociální problémy cs
local.subject social problems en


Files in this item

Files Size Format View
chrastina_2007_bp.pdfBlocked 790.1Kb PDF View/Open
chrastina_2007_vp.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open
chrastina_2007_op.doc 46.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account