Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza současného systému vzdělávání v ochraně obyvatelstva
Autor: Pupíková, Pavlína
Vedoucí: Mašek, Ivan
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je "Analýza současného systému vzdělávání v ochraně oby-vatelstva". Základem práce jsou teoretické dokumenty týkající se problematiky ochrany obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti v této oblasti. Teoretická část obsahuje jak historické pojetí, tak i současný pohled odborníků. Práce se zabývá i řešením civilní ochrany v širším geografickém měřítku, a to v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. V praktické části práce jsou nejdříve analyzovány dostupné dokumenty týkající se problematiky, ze kterých se dále práce odvíjí. Převážnou část praktické části tvoří dotazníkové šetření, jímž byla zjištěna celá řada cenných informací. Ty byly dále společně s dostupnou literaturou vyhodnoceny a vznikla tak celková SWOT analýza celé problematiky. Poslední část práce sestává z vlastních návrhů optimalizace vzdělávacího systému v ochraně obyvatelstva v České republice.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30026
Datum: 2014-02-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ochrany obyvatelstva
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36331


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pupíková_2014_dp.pdf 2.815Mb PDF Zobrazit/otevřít
pupíková_2014_vp.pdf 99.96Kb PDF Zobrazit/otevřít
pupíková_2014_op.pdf 113.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet