Analýza sociálních sítí metodami formální konceptuální analýzy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza sociálních sítí metodami formální konceptuální analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klimeš, Jiří
dc.contributor.author Formánek, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:20Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30079
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na téma sociálních sítí a jejich analýzu pomocí formální konceptuální analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce obsahuje zpracovanou literární rešerši na téma sociální sítě, popisuje historii sociálních sítí a podrobněji přibližuje několik nejpopulárnějších sociálních sítí v dnešní době. V teoretické části rovněž nalezneme formulace základních pojmů a vět z teorie uspořádaných množin a svazů. Nechybí zde ani definice Galoisových konexí, které spolu s teorií uspořádaných množin a svazů tvoří základ pro formální konceptuální analýzu. Samotná formální konceptuální analýza je zpracována v praktické části práce. Úvodní kapitoly jsou věnované matematickým základům a vlastnostem formální konceptuální analýzy. Následující kapitoly se zabývají aplikací formální konceptuální analýzy na oblast sociálních sítí.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uspořádané množiny cs
dc.subject teorie svazů cs
dc.subject Galoisovy konexe cs
dc.subject formální konceptuální analýza cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject ordered sets en
dc.subject lattice theory en
dc.subject Galois connections en
dc.subject formal concept analysis en
dc.subject social networks en
dc.title Analýza sociálních sítí metodami formální konceptuální analýzy
dc.title.alternative The Analysis of Social Networks Using Formal Concept Analysis Methods \n1{}
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Botek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The master's thesis is focused on social networks and their analysis using the method of formal concept analysis. The thesis is divided into two parts. The theoretical part contains a review of social networks, describes a history of social networking and gives information about the most popular social networks nowadays. The theoretical part also contains a formulation of basic terms and definitions from the theory of ordered sets and lattices and definition of Galois connections. The theory of Galois connections, ordered sets and lattices is the basis of formal concept analysis. The formal concept analysis is described in the practical part of the thesis. Opening chapters are dealing with mathematical basics and properties of formal concept analysis. Next chapters are focusing on the application of formal concept analysis in the area of social networks.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36395
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
formánek_2014_dp.zip 3.609Mb Unknown View/Open
formánek_2014_vp.pdf 127.8Kb PDF View/Open
formánek_2014_op.doc 233.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account