Metody testování webových aplikací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody testování webových aplikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Hél, Radovan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:21Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30083
dc.description.abstract Tato práce se zabývá metodami testování webových aplikací, jejich výhody a nevýhody. Prezentovány jsou pravidla a principy pro testování softwarových produktů s ohledem na použití u webových aplikací, kde je kladen zvláštní důraz na zabezpečení. Představeny jsou také nástroje využívané v procesu testování, s názornou ukázkou jejich funkčnosti. Byly provedeny dvě případové studie na vybraných firmách, zabývající se vývojem softwarových aplikací. Proces testování v daných firmách je popsán a na jeho základě byla navrhnuta vlastní metoda testování s ohlédnutím na zásady popsané v teoretické části práce.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Metody testování webových aplikací cs
dc.subject Zásady a principy testování cs
dc.subject Typy testování cs
dc.subject Testovací nástroje cs
dc.subject Methods of web application testing en
dc.subject Rules and principles of testing en
dc.subject Testing types en
dc.subject Testing tools en
dc.title Metody testování webových aplikací
dc.title.alternative Web Application Testing Methods
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koch, Miloš
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This work discusses methods of web application testing, their advantages and disadvantages. The rules and principles for testing software products are presented with a respect to the use for web applications, where special emphasis on security is placed. Tools used in the testing process are also show nand thein functionality demonstrated. Two case studies on selected companies engaged in the development of software applications were conducted. The process of testing in these companies is described and the concept of it was used to design an own testing method with consideration on the principles described in the theoretical part.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36399
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-26
local.subject webové aplikace cs
local.subject testování softwaru cs
local.subject web applications en
local.subject software testing en


Files in this item

Files Size Format View
hél_2014_dp.pdf 2.079Mb PDF View/Open
hél_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
hél_2014_op.pdf 112.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account