Průvodce základy práce v Communications System Toolboxu v programu MATLAB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Průvodce základy práce v Communications System Toolboxu v programu MATLAB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Javor, Peter
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30085
dc.description.abstract Práca prináša a objasňuje najnovšie poznatky z oblasti používania programu MATLAB a Simulink, ako aj Communications System Toolbox. Vo svojej teoretickej časti sa zameria-va na teoretický popis i charakteristiku týchto programov, ako aj ich možné použitie v re-álnych situáciach. Obsahuje aj stručný manuál k jednotlivým blokom Communications System Toolboxu. Praktická časť popisuje možnosti využitia Communications System Toolbox v predmete Telekomunikačné systémy.
dc.format 70
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject Communications System Toolbox cs
dc.subject Telekomunikačné systémy cs
dc.subject MATLAB en
dc.subject Simulink en
dc.subject Communications System Toolbox en
dc.subject Telecomunications systems en
dc.title Průvodce základy práce v Communications System Toolboxu v programu MATLAB
dc.title.alternative A Guide to the Basics of Working with the Communications System Toolbox in MATLAB
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Radim
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis presents and describes the latest knowledges of using MATLAB, Simulink and Communications System Toolbox. In the theoretical part is focused on the theoretical de-scription with intrinsic characteristic of these programs as well as their usage in real situa-tions. The theoretical part contains also short manual of all important blocks of the Com-munications System Toolbox. The practical part describes possibilities of usage of the Communications System Toolbox for Telecommunications systems subject.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36401
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-28


Files in this item

Files Size Format View
javor_2014_dp.zip 2.571Mb Unknown View/Open
javor_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
javor_2014_op.doc 257.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account