Kybernetické útoky v síťových a distribuovaných informačních systémech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kybernetické útoky v síťových a distribuovaných informačních systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klimeš, Jiří
dc.contributor.author Krynes, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:24Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30096
dc.description.abstract Práce je v teoretické části zaměřena na popis poznatků z oblasti počítačových sítí, kybernetických útoků, teorie svazů, uzávěrových operátorů a věty o pevném bodě. Popis jednotlivých kybernetických útoků je rozčleněn do několika základních částí podle povahy jednotlivých útoků. Dále je popsán také Hasseův diagram, který se ke grafickému znázornění svazů využívá. Praktická část se skládá z obecného popisu formální konceptuální analýzy a především z konkrétní analýzy kybernetických útoků. Tato analýza je rozdělena na více části, kde každá část je zaměřena na útoky stejné povahy. Jako atributy k analýze slouží vlastnosti útoků a principy jejich činnosti.
dc.format 105 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Formální konceptuální analýza cs
dc.subject objekt cs
dc.subject atribut cs
dc.subject formální koncept cs
dc.subject formální kontext cs
dc.subject konceptuální svaz cs
dc.subject kybernetický útok cs
dc.subject denial of service cs
dc.subject man in the middle cs
dc.subject malware cs
dc.subject Formal concept analysis en
dc.subject object en
dc.subject attribute en
dc.subject formal concept en
dc.subject formal context en
dc.subject concept lattice en
dc.subject cyber attack en
dc.subject denial of service en
dc.subject man in the middle en
dc.subject malware en
dc.title Kybernetické útoky v síťových a distribuovaných informačních systémech
dc.title.alternative Cyber Attacks in Networked and Distributed Information Systems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Botek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is in the theoretical part focused on the description of knowledge in the field of computer networks, cyber attacks, lattice theory, closure operators and fixed point theorem. Description of individual cyber attacks is divided into several parts according to the nature of individual attacks. Futhermore Hasse diagram is also described which is used to graphical representation of lattices. The practical part consists of a general description of formal concept analysis and especially of a specific analysis of cyber attacks. This analysis is divided into several parts, each part focuses on attacks of the same kind. As attributes to the analysis are used the characteristic of attacks and principles of their activities.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36417
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
krynes_2014_dp.pdf 2.478Mb PDF View/Open
krynes_2014_vp.pdf 72.87Kb PDF View/Open
krynes_2014_op.doc 257.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account