Výkonové napěťové měniče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výkonové napěťové měniče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšilík, Martin
dc.contributor.author Kunčar, Aleš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:25Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30097
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá samotným návrhem a realizací napěťových měničů 24/12V a 24/48V s výkonem 60W. Úvod práce je zaměřen na teoretický úvod do problematiky spínaných zdrojů. V části je stručně popsáno blokové schéma spínaných zdrojů a porovnány s lineárními zdroji. Dále jsou zde zdroje rozděleny a následně vysvětlen princip činnosti jednotlivých typů základních topologií a zapojení. Praktická část se již zabývá vlastním návrhem a realizací napěťových měničů. U každého navrhovaného měniče jsou uvedeny zatěžovací charakteristiky, aby byla možnost porovnat vlastnosti jednotlivých měničů. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky a vybrány měniče, které byly kompromisem mezi cenou a kvalitou. Součástí práce jsou i podklady pro realizaci měničů.
dc.format 62 s. (46 596 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spínaný zdroj cs
dc.subject napěťový měnič cs
dc.subject snižující měnič cs
dc.subject zvyšující měnič cs
dc.subject switched-mode power supply en
dc.subject voltage converter en
dc.subject step down converter en
dc.subject step up converter en
dc.title Výkonové napěťové měniče
dc.title.alternative Switched Mode Power Supply Designs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Radim
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the actual design and realization of voltage converter 24/12V and 24/48V with 60W. The introduction is focused on the theoretical introduction to the main topic of switched-mode power supplies. In this part is briefly described block diagram of switched-mode power supply and compared to the linear supplies. These supplies are also divided and further explain the operating principle of each type of basic topologies and wiring. The practical part deals with its own design and realization of voltage converters. For each of the proposed converter are shown load characteristics to the opportunity to compare attributes of the individual converters. In conclusion, the results are analyzed and on the basis of the result are chosen converters, which are a compromise between price and quality. The thesis includes documentation for the realization of converters.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36418
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23
local.subject spínané zdroje cs
local.subject výkonové měniče cs
local.subject switching power supplies en
local.subject power converters en


Files in this item

Files Size Format View
kunčar_2014_dp.zip 2.376Mb Unknown View/Open
kunčar_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
kunčar_2014_op.doc 255.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account