Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korbel, Jiří
dc.contributor.author Plzák, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:25Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30100
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je migrace serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition na Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition za použití virtualizace. Teoretická část porovnává nové serverové a klientské operační systémy s těmi starými. Dále pak charakterizuje základní role a služby operačního systému Windows Server 2012 R2 a popisuje výhody softwarového auditu. Na závěr probírá jednotlivé migrační scénáře. Praktická část sestavuje projektovou dokumentaci od swot analýzy po časový harmonogram nasazení nových systémů, analyzuje stávající síťové prostředí a provádí sw audit. Dále pak popisuje veškeré kroky od instalace nového serveru až po úplné odstavení toho starého. V závěru je hodnocen celkový přínos firmě po realizaci daného řešení.
dc.format 93 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Active Directory Domain Services cs
dc.subject ESXi cs
dc.subject File and Storage Services cs
dc.subject DNS cs
dc.subject DHCP cs
dc.subject Migrace cs
dc.subject SQL cs
dc.subject SW audit cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject VMware cs
dc.subject Windows Server cs
dc.subject Active Directory Domain Services en
dc.subject ESXi en
dc.subject File and Storage Services en
dc.subject DNS en
dc.subject DHCP en
dc.subject Migration en
dc.subject SQL en
dc.subject SW audit en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject VMware en
dc.subject Windows Server en
dc.title Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě
dc.title.alternative The Migration of an Operating System and its Services in a Small Business Network
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The point of this thesis is the migration server operating system Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition to Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition with use of virtualization technologies. The theoretical part compares the new server and client operating systems with the old ones. Follow-up to characterize the fundamental role and service operating system Windows Server 2012 R2 and describes the benefits of software audit. The conclusion discusses different migration scenarios. The practical part consists of project documentation from swot analysis to a timetable for the deployment of new systems, analyzes the current network environment and performs sw audit. It describes all the steps of installing a new server to a complete shutdown of the old. In conclusion the overall benefit for company is evaluated after implementation of this solutions.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36421
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16
local.subject operační systémy cs
local.subject migrace dat cs
local.subject operating systems en
local.subject data migration en


Files in this item

Files Size Format View
plzák_2014_dp.pdf 3.600Mb PDF View/Open
plzák_2014_vp.pdf 175.5Kb PDF View/Open
plzák_2014_op.pdf 292.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account