Aplikace Formální konceptuální analýzy v sociálních sítích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace Formální konceptuální analýzy v sociálních sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klimeš, Jiří
dc.contributor.author Žídek, Michael
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:28Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30107
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaobírá problematikou analýzy tabulkových dat pomocí formální konceptuální analýzy neboli FCA. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z teorie množin a teorie svazů. Dále je v teoretické části vypracován přehled českých i světových internetových sítí, ve kterém jsou uvedeny i hlavní rysy těchto sítí. V praktické části se pozornost zaměřuje již na samotný popis formální konceptuální analýzy a vysvětlení základní pojmů z této problematiky. V další kapitole jsou pak analyzována daná data týkající se sociálních sítí pomocí FCA, přičemž výsledného konceptuálního svazu jsou zřejmé společné rysy těchto sociálních sítí.
dc.format 66 s. (84 976 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject FCA cs
dc.subject Formální konceptuální analýza cs
dc.subject teorie svazů cs
dc.subject uspořádané množiny cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject facebook cs
dc.subject FCA en
dc.subject Formal conceptual analysis en
dc.subject lattice theory en
dc.subject ordered sets en
dc.subject social networks en
dc.subject facebook en
dc.title Aplikace Formální konceptuální analýzy v sociálních sítích
dc.title.alternative The Application of Formal Concept Analysis in Social Networks
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Botek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This master thesis concerns the analysis of tabular data by using formal concept analysis or FCA. In the theoretical section explains the basic concepts from set theory and lattice theory. The theoretical part of a compendium of Czech and international Internet networks, which provides the main characteristics of these networks. In the practical part, the focus has been on the actual description of formal concept analysis and explanation of the basic concepts of this issue. The next chapter is then analyzed that data about social networks by using the FCA, the resulting conceptual lattice are obvious common features of these social networks.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36428
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
žídek_2014_dp.pdf 2.191Mb PDF View/Open
žídek_2014_vp.pdf 128.2Kb PDF View/Open
žídek_2014_op.doc 233.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account