Metody v čase spojité rekurzivní identifikace SISO systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody v čase spojité rekurzivní identifikace SISO systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Mutafov, Hristo
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:08Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30232
dc.description.abstract Práce se zabývá v čase spojitou identifikací dynamických systémů. Jsou ukázány dvě metody rekurzivní v čase spojité identifikace dynamických systémů pro hybridní model Box Jenkins. Je podán úvod do platformy MATLAB a toolboxu Simulink. Na této platformě je uskutečněn simulační experiment se zvoleným dynamickým systémem popsaným modelem Box Jenkins. V rámci tohoto experimentu jsou vyzkoušeny obě popsané rekurzivní metody pro zmíněný model. Výsledky experimentů jsou shodnoceny. Dále je identifikován výukový systém AMIRA DR300 opět popsanými dvěmi metodami. Je odhadnuta struktura modelu systému a z její znalosti odhadnuty parametry modelu. Jsou popsány identifikační a simulační funkce v jazyce MATLAB.
dc.format 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject v čase spojitá identfikace cs
dc.subject rekurzivní v čase spojitá identifikace cs
dc.subject rekurzivní identifikace cs
dc.subject RIV cs
dc.subject IVARMA cs
dc.subject RIVC cs
dc.subject SRIVC cs
dc.subject Full RIVC cs
dc.subject Simplified RIVC cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject simulace dynamických systémů cs
dc.subject AMIRA DR300 cs
dc.subject continuous time identification en
dc.subject recursive continuous time identification en
dc.subject recursive identification en
dc.subject RIV en
dc.subject IVARMA en
dc.subject RIVC en
dc.subject SRIVC en
dc.subject Full RIVC en
dc.subject Simplified RIVC en
dc.subject MATLAB en
dc.subject Simulink en
dc.subject simulation of dynamic systems en
dc.subject AMIRA DR300 en
dc.title Metody v čase spojité rekurzivní identifikace SISO systémů
dc.title.alternative Continuous-Time Recursive Identification Methods for SISO Systems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škutová, Jolana
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with continuous time identification of dynamic systems. It introduces two methods of recursive continuous time identification of dynamic systems for hybrid Box Jenkins model. Also it introduces MATLAB platform and toolbox Simulink. It is realized the simulation experiment with chosen dynamic system described by Box Jenkins model on this platform. The both introduced recursive continuous time identification methods are test for that model. It is analyzed results of that experiments. The learning system AMIRA DR300 has been identified by the same introduced methods. It is estimated the system model structure and then they are estimated parameters of the model based on that identfied structure. They are introduced the identification and simulation functions in MATLAB language.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36581
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
mutafov_2014_dp.zip 1.589Mb Unknown View/Open
mutafov_2014_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
mutafov_2014_op.pdf 1.245Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account