Sledování proudové zátěže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sledování proudové zátěže

Show full item record

No preview available
Title: Sledování proudové zátěže
Author: Gotvald, Martin
Advisor: Dolinay, Viliam
Abstract: Bakalářská práce se zabývá způsoby měření stejnosměrného a střídavého proudu. Metody měření měřicím proudovým transformátorem, Rogowského cívkou a Hallovou sondou už byly dříve popsány a v této práci je každá z těchto uvedených metod podrobně komentová-na v teoretické části. V úvodní kapitole je zmíněna metoda měření proudu bočníkem, ovšem jenom okrajově, protože práce se primárně věnuje metodám, kdy je měřený vodič galvanicky oddělen od měřicího obvodu. Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním výsledků měření pouze u střídavého proudu. Také jsou zde popisovány jednotlivé části konstrukce obvodu, počínaje výběrem senzoru proudu, napájením navrženého obvodu a konče samotným návrhem obvodu. Po-mocí Hallova senzoru je vyhodnocována změna střídavého proudu, který protéká měřeným vodičem, a tento stav je dále zpracováván. Cílem práce je vytvořit prototyp přístroje, který je schopný indikovat změnu proudu. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti tohoto indikátoru a dále jsou zmíněny možnosti jeho využití do budoucna, např. jako bezpečnostního prvku s možností připojení do poplacho-vého zabezpečovacího systému PZS.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30242
Date: 2014-03-07
Availability: Bez omezení
Department: Ústav bezpečnostního inženýrství
Discipline: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Grade for thesis and defense: B 36596


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
gotvald_2014_dp.pdf 20.21Mb PDF View/Open
gotvald_2014_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
gotvald_2014_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account