Sledování proudové zátěže

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Sledování proudové zátěže

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sledování proudové zátěže
Autor: Gotvald, Martin
Vedoucí: Dolinay, Viliam
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá způsoby měření stejnosměrného a střídavého proudu. Metody měření měřicím proudovým transformátorem, Rogowského cívkou a Hallovou sondou už byly dříve popsány a v této práci je každá z těchto uvedených metod podrobně komentová-na v teoretické části. V úvodní kapitole je zmíněna metoda měření proudu bočníkem, ovšem jenom okrajově, protože práce se primárně věnuje metodám, kdy je měřený vodič galvanicky oddělen od měřicího obvodu. Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním výsledků měření pouze u střídavého proudu. Také jsou zde popisovány jednotlivé části konstrukce obvodu, počínaje výběrem senzoru proudu, napájením navrženého obvodu a konče samotným návrhem obvodu. Po-mocí Hallova senzoru je vyhodnocována změna střídavého proudu, který protéká měřeným vodičem, a tento stav je dále zpracováván. Cílem práce je vytvořit prototyp přístroje, který je schopný indikovat změnu proudu. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti tohoto indikátoru a dále jsou zmíněny možnosti jeho využití do budoucna, např. jako bezpečnostního prvku s možností připojení do poplacho-vého zabezpečovacího systému PZS.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30242
Datum: 2014-03-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav bezpečnostního inženýrství
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 36596


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gotvald_2014_dp.pdf 20.21Mb PDF Zobrazit/otevřít
gotvald_2014_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
gotvald_2014_op.doc 291.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet