Využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lité podlahy Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 
Využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lité podlahy Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vyoral, Daniel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:16Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30253
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zvýšit konkurenceschopnost firmy Lité podlahy Zlín na trhu, za použití nástrojů marketingového mixu. Teoretická část je věnována teoretickým poznatků z oblasti marketingového mixu a stavebního trhu. První část se věnuje marketingu ve stavebnictví a jeho jednotlivým specifikům. Dále je věnována pozornost marketingovým tržním koncepcím a jejich vývoji. Ve třetí části je teoreticky zhodnocena situační analýza a její náležitosti, jako je analýza konkurence a SWOT analýza. V poslední teoretické části jsou poznatky z jednotlivých položek marketingového mixu. Teoretická slouží jako informační zdroj pro vypracování analytické a projektové části. Analytická část je věnována profilu firmy, její marketingové strategii a zhodnocuje situační analýzu podniku. Další prostor je věnován analýzám SWOT, SLEPT a Porterově analýze. V poslední části je zhodnoceno dosavadní využití marketingového mixu firmou. Projektová část obsahuje doporučení marketingových nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Pro projekt je vypracována časová, nákladová a riziková analýza.
dc.format 100
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketing ve stavebnictví cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingový mix ve službách cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject SLEPT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing in construction en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing mix in services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject SLEPT analysis en
dc.subject Porter´s analysis en
dc.title Využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lité podlahy Zlín
dc.title.alternative The Use of Marketing Mix to Increase the Competitiveness of Company Lité podlahy Zlín
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jangl, Patrik
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated Theoretical part is dedicated to the theory of marketing mix and construction market. First part is devoted to the marketing in construction and their individual specifics. Attention is then dedicated to the marketing market conceptions ant their progress. Third part theoretically evaluated situation analysis and their requisites, as competition analysis and SWOT analysis. Theoretical part serves as an information source for making analytical and project part. Analytical part is dedicated to the company´s profile, their marketing strategy and evaluates situation analysis of the company. Next part is dedicated to the SWOT, SLEPT and Porter analysis. Last part evaluates use of the marketing mix by the company up to now. Project part contains recommendations of the marketing tools for increasing competitiveness of the company. Time, cost and risk analysis is made for the purpose of the project.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 36610
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vyoral_2014_dp.pdf 4.305Mb PDF View/Open
vyoral_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
vyoral_2014_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account