Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu
Autor: Bartošová, Klára
Vedoucí: Bažant, Pavel
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou řízeného uvolňování aktivní látky z polymerního hydrogelu do prostředí simulovaných tělních tekutin. Byl vytvořen modelový systém pro možnou aplikaci řízeného uvolňování léčiv v medicíně. Podstatou řízeného uvolňování je vytvoření hydrogelové matrice obohacené modelovou aktivní látkou a příprava nepropust-ného obalu s rozměrově definovaným otvorem. Otvor v nepropustném obalu představuje jedinou možnou cestu uvolňování modelové látky z hydrogelové matrice, ta je uvolňována konstantně po celou dobu. Velikost otvoru v nepropustném obalu umožňuje řídit rychlost uvolňování aktivní látky. Teoretická část se zabývá biokompatibilitou a interakcemi polymerních materiálů s lidským organizmem, složitou strukturou prostředí lidského organizmu a distribucí léčivé látky v něm. Pojednává o výhodách i nevýhodách hydogelové matrice pro použití v perorální a dermální terapii. Praktická část popisuje přípravu hydrogelové matrice, která byla připravena z polyvinylalkoholu (PVA) a obohacena modelovou aktivní látkou. Polymerní matrice byla opatřena nepropustným povlakem ze směsného termoplastického elastomeru (TPO). Ná-sledně byla sledována kinetika uvolňování aktivní látky z hydrogelové matrice, která byla vyhodnocena pomocí spektrofotoskopického měření ve viditelné a ultrafialové oblasti v různých mediích. Použitá media simulovala prostředí tělních tekutin. Byla použita voda, fyziologický roztok, 0,01M kyselina chlorovodíková o hodnotě pH 2 a pufr složený ze směsi hydrogenuhličitanu sodného a uhličitanu sodného o hodnotě pH 9,9. Uvolňování aktivní látky bylo měřeno při teplotě lidského těla 37 °C. Výsledky spektrofotometrického měření popisují vliv média a matrice na uvolňování aktivní látky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30326
Datum: 2014-01-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Polymerní materiály a technologie
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36718


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
bartošová_2014_dp.pdf 2.676Mb PDF Zobrazit/otevřít
bartošová_2014_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
bartošová_2014_op.doc 98Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet