Vliv sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Hostina, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:45:14Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:38Z
dc.date.issued 2006-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3032
dc.description.abstract Tato práce se převážně zaměřuje na problematiku týkající se příčin a podmínek vzniku trestné činnosti dětí a mládeže. V práci rozebírám vliv sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže, mezi které bezpochyby patří vrstevnické party, drogy, extremismus, média a další sociální vlivy. Následně se v práci zabývám, také prevencí kriminality. Prevence je základním krokem při práci s mládeží, hlavním úkolem v tomto směru je především vyplnění jejich volného času nejvhodnějším způsobem. Určujícími faktory kriminality dětí a mládeže jsou především vývojové zvláštnosti mladých lidí a sociální prostředí, v němž se mládež pohybuje. Důraz je dále kladen na socializační oblast ve smyslu začleňování mladých lidí do neformálních skupin a jejich negativní vliv na dozrávání jedince. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 379598 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.11.2011
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject drogy cs
dc.subject média cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject děti cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject drugs en
dc.subject media en
dc.subject extremism en
dc.subject children en
dc.subject criminal activity en
dc.subject social environment en
dc.title Vliv sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Influence of Social Environment on Juvenile Delinquency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated This paper focusses on causes and conditions of juvenile delinquency. It deals with the influence of social environment on the criminality of children and young people, such as peer parties, drugs, extremism, media and consequently it raises the issue of criminal prevention When working with young people, criminal prevention is absolutely essential and can be reached through carefully chosen leisure activities. Determining factors in the juvenile deliquency are irregularities in personal development and social environment. Socializing in informal groups has negative influence on individuals in puberty. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004194
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
local.subject životní úroveň cs
local.subject kriminalita dětí cs
local.subject cost and standard of living en
local.subject child delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
hostina_2007_bp.pdfBlocked 370.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account