Marketingová komunikace Restaurace Sunset

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace Restaurace Sunset

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Cápíková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:47Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30352
dc.description.abstract Bakalářská práce zabývající se tématem Marketingové komunikace restaurace Sunset ve své teoretické části popisuje marketing služeb, základní vlastnosti služeb a životní cyklus, marketingový mix služeb a také samotnou marketingovou komunikaci v rámci služeb. Teoretická část je zakončena vymezením metodologie práce, která je podstatná pro potřeby praktické části. Součástí metodologie jsou také výzkumné otázky určené k ověření. Praktická část popisuje jednotlivé složky makroprostředí, zahrnující situační možnosti dané lokality, dále složky mikroprostředí, nastiňující aktuální situaci podniku, jeho cílovou skupinu, stěžejní dodavatele a zejména porovnání s konkurenčními subjekty. Součástí praktické části je SWOT analýza popisující aktuální marketingovou situaci daného podniku a také samotná kapitola zabývající se marketingovou komunikací restaurace. Práci uzavírá dotazníkové šetření, na jehož základě jsou ověřeny výzkumné otázky a definována závěrečná doporučení v rámci marketingové komunikace restaurace.
dc.format 84 s. (108 801 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject životní cyklus služeb cs
dc.subject marketingový mix služeb cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza konkurenčního prostředí cs
dc.subject service marketing en
dc.subject service lifecycle en
dc.subject service marketing mix en
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject analysis of competition en
dc.title Marketingová komunikace Restaurace Sunset
dc.title.alternative Marketing Communications of the Sunset Restaurant
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Weberová, Dagmar
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is A Marketing Communications of the Sunset restaurant. A theoretical part describes marketing of services, their basic properties and life cycle of services, marketing mix of services and marketing communication within the services. A theoretical part is finished defining the methodology of work that is meant for a practical part. The research questions to verify are part of the methodology. A practical part describes a various components of the makroenviroment, including situational possibilities of the place, components of the microenviroment, describes the current situation of the company, the main customers, important suppliers and compared to the competition entity especially. The SWOT analysis, describes the current marketing situation of the company, is part of a practical part. Section describes marketing communications of the restaurant is part of a practical part also. The thesis is conluded by questionaire survey, the research questions are then verified by analysis of the research results and defined the recommendations in he context of marketing communications.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36749
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
cápíková_2014_dp.pdf 2.873Mb PDF View/Open
cápíková_2014_vp.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open
cápíková_2014_op.doc 147Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account