Vliv věrnostních programů na image firem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv věrnostních programů na image firem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Dobiášová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:49Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30356
dc.description.abstract Věrnostní programy jsou v současnosti velmi oblíbeným marketingovým nástrojem řady firem z nejrůznějších oblastí trhu. Umožňují jim dokonale poznat své zákazníky a tyto zna-losti aplikovat ve prospěch svého byznysu. Tato práce se snaží zjistit, nakolik zákaznické kluby fungují jako prostředky podpory prodeje a nakolik dokáží budovat mínění o značce v hlavách zákazníků. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o souvisejících klí-čových pojmech jako je značka, image či firemní identita a popisuje fungování věrnostních programů jako takových. Dotkne se také situace na poli věrnostních klubů v České repub-lice. Ve výzkumné části pak vyhodnocuje vliv programu dm active & beauty na zákazníky dm drogerie markt a z výsledků vyvozuje doporučení.
dc.format 69 s. + 37 s. Příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Věrnostní program cs
dc.subject zákaznická věrnost cs
dc.subject značka cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Loyalty program en
dc.subject customer loyalty en
dc.subject brand en
dc.subject corporate image en
dc.subject corporate identity en
dc.subject sales pro-motion en
dc.subject customer relationship management en
dc.subject marketing communication en
dc.title Vliv věrnostních programů na image firem
dc.title.alternative Influence of Loyalty Programmes on Corporate Image
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated Loyalty programs are currently favorable marketing tools for many companies from various areas of the market. They enable a company to get to know their customers and utilize this knowledge for business growth. This work examines the extent to which the loyalty program works as a sales support tool and also how it can build brand awareness in cus-tomers' minds. The Theoretic part summarizes the basic findings about key terms such as brand, image or corporate identity and describes the mechanics of loyalty programs as such. It also covers the situation of loyalty programs in the Czech Republic. The Research part evaluates the influence of dm active & beauty program to dm drogerie customers and provides recommendations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36753
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
dobiášová_2014_dp.pdf 2.142Mb PDF View/Open
dobiášová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
dobiášová_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account