Vliv médií na děti a mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv médií na děti a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Melichar, Ivo
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:46:55Z
dc.date.available 2010-07-14T20:46:55Z
dc.date.issued 2006-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3038
dc.description.abstract Tato práce na téma "Vliv médií na děti a mládež" se pokouší nalézt odpověď na otázky zda a v jaké míře ovlivňují média názory a hlavně chování dětí a mládeže v souvislosti se zobrazováním agrese, násilí, případně pornografie a jiných negativních jevů. V úvodu práce jsou charakterizovány a vysvětleny základní pojmy se kterými se budeme v práci setkávat. Dále je práce detailněji zaměřena na vliv elektronických médií a samostatně na vliv internetu na děti a mládež. Poslední kapitola rozebírá možnou náplň volnočasových aktivit za vzájemné spoluúčasti rodiny, školy a mimoškolních institucí při utváření a náplni těchto aktivit. Právě tato spolupráce se ukazuje jako správná cesta při řešení uvedených problémů. Práce je určena pro studenty oborů pedagogika, psychologie, sociologie, rodiče, učitele, výchovné pracovníky a všechny ty, kterým není život našich dětí a mládeže lhostejný. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 303875 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject agresivita cs
dc.subject děti cs
dc.subject internet cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject mládež cs
dc.subject násilí cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject počítače cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vliv cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject zlo cs
dc.subject aggression en
dc.subject children en
dc.subject internet en
dc.subject communication en
dc.subject media en
dc.subject youth en
dc.subject violence en
dc.subject pedagogy en
dc.subject computers en
dc.subject psychology en
dc.subject family en
dc.subject influence en
dc.subject free-time en
dc.subject evil en
dc.title Vliv médií na děti a mládež cs
dc.title.alternative The Influence of the media on children and youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This thesis "The Influence of the media on children and youth" is trying to find an answer to the question whether and to what extent do the media influence opinions and in particular behaviour of children and young people in connection with aggression, violence, eventually pornography and other negative phenomena presented in media. In the introduction of this thesis there is some basic terminology being characterised and explained. Further on, this paper focuses on the influence of electronic media, especially the internet. The last chapter deals with the possible contents of the free - time activites in mutual cooperation of the family, school and also the extracurricular institutions in the course af suggesting and creating this contents. It is this cooperation that proves to be the right way to solving the mentioned problems. This final paper is determined for students of pedagogy, psychology and sociology, for parents, teachers and pedagogical advisors and also for all those who are not negligent to the life of our children and young people. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004193
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade D
local.subject vliv médií cs
local.subject děti a mládež cs
local.subject media influence en
local.subject children and youth en


Files in this item

Files Size Format View
melichar_2007_bp.pdfBlocked 296.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account