Sociální reklama, její vnímání a vliv na děti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální reklama, její vnímání a vliv na děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horňák, Pavel
dc.contributor.author Adam, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:58Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30394
dc.description.abstract Ve své diplomové práci na téma Sociální reklama, její vnímání a vliv na děti se vě-nuji, jak vyplývá z názvu práce, sociální reklamě a jejímu vnímání dětmi. Dále analyzuji vnímání médií jako takových dětmi. Věková kategorie dětí pro účely této práce je 11 až 15 let, tento věk kopíruje období návštěvy druhého stupně základních škol. V teoretické části je definována reklama, sociální reklama, sociální marketing a jsou zde charakterizována související témata. Praktická část analyzuje provedené dotazníkové šetření mezi 244 dětmi v březnu 2014 a definuje závěry k zadaným cílům a odpovědi na výzkumné otázky. V pro-jektové části navrhuji sociální marketingovou kampaň, která má za cíl prostřednictvím rodičů přimět děti k intenzivnějšímu zapojení do evropských programů Mléko do škol a Ovoce do škol, a tím zlepšit jejich stravovací návyky a zdraví.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject regulace reklamy cs
dc.subject percepce reklamy cs
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject děti cs
dc.subject média cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject advertising en
dc.subject advertising regulation en
dc.subject perception of advertising en
dc.subject social advertising en
dc.subject social marketing en
dc.subject kids en
dc.subject media en
dc.subject questionnaire en
dc.subject target group en
dc.subject research en
dc.subject analysis en
dc.subject health en
dc.title Sociální reklama, její vnímání a vliv na děti
dc.title.alternative Social Advertising, its Perception and Influence on Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated My diploma thesis on Social Advertising, its Perception and Influence on Children is dedicated, as the name implies, social advertising and its perception of children. It also analyzes the perception of media on children. The age categories of children for the purpo-se of subject is 11 to 15 years, age-appropriate the visit of primary school. In the theoretical part I define the advertising, social advertising and social marketing as well as related topics. The practical part analyzes a survey among 244 children held in March 2014, and defines the conclusions of the specified objectives and answers the research questions . In the project part I suggest social marketing campaign that aims to encourage children (through their parents) to participate in European programs School Milk and School Fruit and thereby improve their eating habits and health.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36797
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
adam_2014_dp.pdf 3.504Mb PDF View/Open
adam_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
adam_2014_op.doc 155Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account