Kniha versus rozhlas v procesu socializace jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kniha versus rozhlas v procesu socializace jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Nebylová, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:00Z
dc.date.issued 2014-01-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30401
dc.description.abstract Bakalářská práce charakterizuje a přibližuje využití knih a rozhlasu v procesu socializace jedince. Specifikuje proces socializace jednice a poukazuje také na možnost využití rozhlasu a knih při léčbě pacientů s poruchami osobnosti. V praktické části je proveden výzkum formou dotazníku, díky kterému je možné zjistit a porovnat vztah mladých lidí ke knihám a rozhlasovému vysílání. Výsledkem je potvrzení či vyvrácení hypotéz.
dc.format 80
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kniha cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject písmo cs
dc.subject papír cs
dc.subject knihtisk cs
dc.subject knihovna cs
dc.subject e-kniha cs
dc.subject socializace cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject terapie cs
dc.subject Book en
dc.subject Radio en
dc.subject writing en
dc.subject Paper en
dc.subject Book en
dc.subject printing en
dc.subject Librari en
dc.subject E-Book en
dc.subject socialization en
dc.subject Individual en
dc.subject Therapy en
dc.title Kniha versus rozhlas v procesu socializace jedince
dc.title.alternative Book vs. Radio in the Process of Socialization of an Individual
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis describes and presents the use of books and radio in the process of sociali-zation of the individual. Specifies the process of socialization of the individual and also points to the possibility of using radio and books in the treatment of patients with persona-lity disorders. The practical part contains a survey questionnaire form that makes it possible to identify and compare the relationship of young people to books and radio broadcasts. The result is to confirm or disproof hypotheses.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36810
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
nebylová_2014_dp.pdf 1.905Mb PDF View/Open
nebylová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
nebylová_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account