Využití uměleckých forem graffiti a streetartu v marketingové komunikaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití uměleckých forem graffiti a streetartu v marketingové komunikaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Maralík, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:05Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30415
dc.description.abstract Diplomová práce "Využití uměleckých forem graffiti a streetartu v marketingové komuni-kaci" pojednává o těchto osobitých formách umělecké tvorby a jejich vztahu k marketingovým komunikacím. Graffiti a street art jsou převážnou částí veřejnosti, pro svou ilegální a invazivní povahu, často přijímány negativně. Pro své komunikační vlastnosti jsou ovšem také mnohdy využívány reklamním průmyslem. Slouží jako nástroje pro produkci nosičů reklamních sdělení nebo se objevují jako prvky a náměty komunikačních kampaní. Tato práce nejprve seznamuje čtenáře s těmito uměleckými fenomény a odhaluje podstatu jejich existence. Uvádí důležité charakteristiky a souvislosti, jako jsou vzájemné vztahy těchto forem, jejich komunikační a estetické vlastnosti, spojení s komercí nebo dopady na veřejný prostor. Představuje vybrané formy a techniky graffiti a streetartu. V další části se práce zabývá vztahem těchto forem k marketingové komunikaci, především prostřednictvím realizací klasických nebo inovativních prostředků out-of-home reklamy a tvorbou kreativních nápadů nejen v guerilla marketingu. Pro bližší seznámení s těmito uměleckými prostředky a náměty komunikací je provedena analýza vybraných komunikačních kampaní a marketingový výzkum prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Obě tyto šetření přináší potřebná zjištění pro vnímání účelnosti těchto aplikací graffiti a streetartu v marketingové komunikaci prostřednictvím zajímavých příkladů a názorů odborné veřejnosti. Všechny takto získané informace jsou podkladem pro vypracování projektové části práce, která představuje souhrnná doporučení týkající se implementace graffiti a streetartu do marketingové komunikace.
dc.format 178 s. (291090 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject graffiti cs
dc.subject street art cs
dc.subject umění cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject venkovní reklama cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject out-of-home média cs
dc.subject nová média cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject graffiti en
dc.subject street art en
dc.subject art en
dc.subject marketing communications en
dc.subject outdoor advertising en
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject guerilla marketing en
dc.subject out-of-home media en
dc.subject new media en
dc.subject public space en
dc.title Využití uměleckých forem graffiti a streetartu v marketingové komunikaci
dc.title.alternative Use of Graffiti and Street Art in Marketing Communications
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated "Use of graffiti and street art in marketing communication" deals with these original art forms as well as their connection to marketing communication itself. Most of the time-graffiti and street art are perceived negatively for their often illegal and invasive nature. Because of their communication potential however, they are often used for commercial purposes. They serve as commercial carriers as well as themes for communication campaigns. This thesis presents these art phenomena and reveals the nature of their existence. It also presents important characteristics and relations between these two forms as well as their communication and aesthetical features, relations to commerce itself and their impact on public space. It introduces different forms and techniques of both graffiti and street art. The next part deals with their relation to marketing communication itself, especially with the execution of classical and inovative means of out-of-home advertising and the production of creative concepts in guerilla and other kinds of marketing. A thorough analysis of both communication campaigns and marketing research was made using careful interviews to present these art forms to you in more detail. Both of which show the importance of graffiti and street art in marketing communication with the use of interesting examples and professional public opinions. All this information was used to elabotate the project part of this thesis which introduces summary references regarding the implementation of graffiti and street art into marketing communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36825
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
maralík_2014_dp.pdf 6.437Mb PDF View/Open
maralík_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
maralík_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account