Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.
Autor: Ovesná, Kateřina
Vedoucí: Soukalová, Radomila
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma "Marketingová strategie společnosti Messenger a.s." je analyzovat současné postavení vybrané společnosti na trhu kurýrních služeb a z výsled-ných analýz navrhnout marketingovou strategii nové služby. Důvodem výběru tohoto té-matu je současná situace na trhu kurýrních služeb s ohledem na vývoj vnějšího prostředí, zejména konkurenci, zákazníky a ekonomickou krizi. Práce je primárně zaměřena na kurýrní službu Messenger, její vize, mise, cíle, hodnoty, produkty, analýzu vnitřního, blíz-kého a vzdáleného prostředí. Součástí práce je marketingový výzkum spokojenosti zákaz-níků. Výstupy jsou shrnuty do SWOT analýzy. V projektové části práce je návrh marketin-gové strategie pro novou službu, která vyplynula z analýz jako jedna z možných příležitos-tí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30419
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 36829


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ovesná_2014_dp.pdf 3.465Mb PDF Zobrazit/otevřít
ovesná_2014_vp.doc 150Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ovesná_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet