Marketing a propagace v oblasti ekologie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketing a propagace v oblasti ekologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Raszková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:08Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30423
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a propagace služeb v neziskovém sektoru, konkrétně v oblasti ekologie Pojednává o ekopenzionu, který provozuje nezisková organizace Ekologický institut Veronica, pobočka Centrum Veronica Hostětín. Teoretická část pojednává o marketingu a marketingových komunikacích ve službách a v neziskovém sektoru, popisuje specifika segmentu LOHAS a ekologického cestovního ruchu. Praktická část popisuje hostětínské projekty, analyzuje produkty, marketinové komunikace, konkurenci ekopenzionu. Kvalitativní rozhovory nabízejí pohled na služby ekopenzionu z hlediska potencionálních zákazníků. Projektová část na základě analýz a kvalitativního výzkumu navrhuje způsob řešení pro-blému s návštěvností pomocí marketingových komunikací a marketingu.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neziskový sektor cs
dc.subject marketing a komunikace v neziskovém sektoru cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject LOHAS cs
dc.subject ekologický cestovní ruch cs
dc.subject ekoturismus cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject mapa tržního bojiště cs
dc.subject analýza marketingových komunikací cs
dc.subject Non-for-profit sector en
dc.subject marketing and communication in non-for-profit sector en
dc.subject marketing of services en
dc.subject LOHAS en
dc.subject eco-tourism en
dc.subject qualitative research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject map of market bat-tlefield en
dc.subject analysis of marketing communications en
dc.subject target groups en
dc.title Marketing a propagace v oblasti ekologie
dc.title.alternative Marketing and Promotion in the Field of Ecology
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of marketing and promotion of services in a non-for-profit sector, specifically in the area of eco-tourism.The paper discusses the ecological guest house operated by the non-for-profit organization Ecological institute Veronica, The Centre Veronica Hostetin. The theoretical part refers to marketing and marketing communications in services and non-for-profit sector while describing specifics of LOHAS segment and eco-tourism. The practical part involves Hostetin projects, analyzes products, marketing communications and the guest house competitors. Qualitative interviews offer the view on services offered by the eco guest house in terms of potential customers. Based on analyses and qualitative research, the project part proposes the method of solu-tion concerning attendance using marketing communication and marketing.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36834
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
raszková_2014_dp.pdf 2.483Mb PDF View/Open
raszková_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
raszková_2014_op.doc 206Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account