Technologické postupy a hygienické předpisy při přípravě stravy ve vazební věznici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologické postupy a hygienické předpisy při přípravě stravy ve vazební věznici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Veselský, Adam
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30450
dc.description.abstract Bakalářská práce charakterizuje dodržování technologických postupů a hygienických předpisů při přípravě stravy ve Vazební věznici Olomouc. Teoretická část práce se zabývá přehledem obecných pravidel technologických postupů. Jejich stručnou charakteristikou a způsobem použití. Dále obsahuje přehled Přehledem legislativních zákonů a jejich výklad. V praktické části je podrobně popsán strukturní plán HACCP. Analýzou bakalářské práce bylo zjištěno, že ve Vazební věznici Olomouc jsou dodržovány technologické postupy a hygienické předpisy, proto nebylo nutné přijímat jakákoliv nápravná opatření.
dc.format 56
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Technologické postupy cs
dc.subject dodržování pravidel cs
dc.subject hygienické předpisy cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject nápravná opatření cs
dc.subject Technological procedures en
dc.subject rules observance en
dc.subject hygienic regulations en
dc.subject HACCP en
dc.subject corrective action en
dc.title Technologické postupy a hygienické předpisy při přípravě stravy ve vazební věznici
dc.title.alternative Processes and Health Regulations for Preparing Food in Prison
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtíšková, Petra
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes observance of technological procedures and hygienic regulations for food preparation at the Olomouc Stockade. Theoretical part of the thesis is concerned with a survey of general rules of technological procedures, their brief characteristics and application method, a survey of legislative laws and their construction. Practical part of the thesis focuses closely on the HACCP structural plan. By the bachelor thesis analysis it was proven that the technological procedures and hygienic regulations at the Olomouc Stockade are being observed, therefore there are no needs to embrace any corrective action.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36871
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
veselský_2014_dp.pdf 2.673Mb PDF View/Open
veselský_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
veselský_2014_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account