Marketingová komunikace kulturních center v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace kulturních center v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Grauová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:18Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30452
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace kulturních center v Jihomoravském kraji, jejichž zřizovatelem je obec a jejich působení je podobné z hlediska počtu potenciálních návštěvníků i kulturních tradic a zvyklostí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována marketingové komunikaci v neziskovém sektoru se zaměřením na kulturu a na její možnosti. Dále se tato část věnuje trendům v oboru a v této souvislosti také webové prezentaci organizací. V praktické části jsou představeny vybrané organizace. Hlavní část pak tvoří analýza konkrétních příkladů užívání nástrojů marketingového mixu, jejich zacílení a potenciál do budoucna a analýza oficiálních webových prezentací těchto kulturních center. Výsledky analýz jsou spolu s návrhy a doporučeními shrnuty v závěru praktické části.
dc.format 61 s. (86 704 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject art management cs
dc.subject kultura cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject art management en
dc.subject kultura en
dc.subject nonprofit sector en
dc.subject analysis en
dc.title Marketingová komunikace kulturních center v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative Marketing Communication of Cultural Centers in the South Moravian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The subject of this work is to analyze the marketing communication of cultural centers in the South Moravian Region, established by the municipality and their effects are similar in the number of potential visitors and in cultural traditions and customs. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is devoted to marketing communication in the nonprofit sector with a focus on culture and its possibilities. In ad-dition, this section discusses trends in the marketing communication and in this context also the web development. The practical part presents the selected organizations. The main part consist the real examples of practical using of marketing mix, targeting, the potential for the future and analysis of official websites of these cultural centers. The results of the analysis together with proposals and recommendations are summarized at the end of the practical part.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36873
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
grauová_2014_dp.pdf 1023.Kb PDF View/Open
grauová_2014_vp.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open
grauová_2014_op.doc 155Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account