Sebevražedné jednání u dospívajících a jeho prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebevražedné jednání u dospívajících a jeho prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semerádová, Radmila
dc.contributor.author Kováčová, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:20Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30457
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na dospívající mládež od 14 do 24 let, která je v poslední době velmi zasažená právě sebevražednými sklony. Tuto problematiku jsem v rámci mé bakalářské práce rozdělila do dvou částí: teoretické a praktické. V první části jsem se snažila o definici pojmu suicidium, jeho rozdělení, podrobný výklad a problematiku pomoci z hlediska lékařství, rodiny a blízkých. Připomněla jsem historii sebevražd, a to jak u nás, tak i ve světě. Věnovala jsme se i právní stránce a pohledu policie na místě činu. Ke slovu se dostala i prevence, krizová centra a kazuistika. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky z průzkumu, kde jsem si vytvořila dotazník o jedenácti otázkách. Dotazník jsme rozdala mezi mládež v různých školách v Pardubickém kraji a také mladistvým odsouzeným v pardubické věznici. Celkem bylo dotazníků rozdáno 120 kusů. Objektivně vyplněných od respondentů se vrátilo 110 kusů.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sebevražedné jednání cs
dc.subject suicidium cs
dc.subject dospívající cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject preventivní opatření cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject příčiny a důvody cs
dc.subject pokus a dokonaný čin cs
dc.subject Suicidal behaviour en
dc.subject suicide en
dc.subject teenagers en
dc.subject adolescents en
dc.subject preventive precautions en
dc.subject help en
dc.subject assistance en
dc.subject causes and reasons en
dc.subject attempts and finished act en
dc.title Sebevražedné jednání u dospívajících a jeho prevence
dc.title.alternative Suicidal Behaviour of Adolescents and Its Prevention
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on adolescents from 14 to 24 years, this group has been lately hit by suicidal behaviour the most. This issue was split into the two parts in this thesis theoretical and practical. In the first part I tried to explain the definition of suicide, its kinds, detailed interpretation and issues of help according to medicine, family and relatives. I mentioned a history of suicides in the Czech Republic and all over the world. I paid attention to a legal side and view of police in the scene of crime. I did not forget prevention, emergency centres and case interpretation. In the second part there are presented the results of research, where I prepared a questionnaire with 11 questions. The questionnaire was ditributed to adolescents in different high schools in Pardubice region and to adolescents who were sentenced in Pardubice prison. 120 pcs of questionnaire was distributed in total. 110 pcs was returned objectively filled in.
dc.description.department Skupina aplikované medicíny
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28686
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-14


Files in this item

Files Size Format View
kováčová_2013_dp.pdf 1.739Mb PDF View/Open
kováčová_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kováčová_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account