Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.
Autor: Jašková, Kateřina
Vedoucí: Jurášková, Olga
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Sys-tems Czech Republic, s.r.o., v první části shrnuje teoretické poznatky z problematiky interní komunikace. Vysvětluje základní pojmy, které s tímto tématem souvisí, popisuje nástroje interní komunikace a způsoby měření její efektivity. Druhá (praktická) část práce popisuje zvolenou firmu, prostředky, pomocí kterých se svými zaměstnanci komunikuje a prostřed-nictvím dotazníkového šetření analyzuje stav její interní komunikace. V závěru práce shrnu-je informace získané dotazováním a podává návrhy na zlepšení interní komunikace ve zvolené organizaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30460
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 36881


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jašková_2014_dp.pdf 4.863Mb PDF Zobrazit/otevřít
jašková_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jašková_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet