Teenager jako cílová skupina mediální persvaze

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Teenager jako cílová skupina mediální persvaze

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Teenager jako cílová skupina mediální persvaze
Autor: Masárová, Andrea
Vedoucí: Křížek, Zdeněk
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat obsahy časopisů určených pro teenagery, Popcorn a Bravo, nalézt v nich persvazivní prvky včetně výskytu značek produktů a pomocí hloubkových rozhovorů s 8 respondenty ve věku 13-16 prokázat působení nejen těchto prvků, ale i celkové komunikace v časopisech ze strany autorů. Teoretická část vymezuje pojmy užívané v textu práce a obsahuje kritickou rešerši odborné literatury a internetových zdrojů na téma média, mediální persvaze a reklama. Praktická část odpovídá na otázku oblíbenosti médií teenagery pomocí sekundárních výzkumů, dále se zabývá čteností tištěných médií cílovou skupinou analyzovanou taktéž pomocí sekundárních výzkumů. Nakonec jsou zanalyzovány obsahy časopisů Popcron a Bravo, je zaznamenána jejich penetrace reklamou a jsou realizovány hloubkové rozhovory se zkoumanou skupinou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30472
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36893


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
masárová_2014_dp.pdf 3.332Mb PDF Zobrazit/otevřít
masárová_2014_vp.doc 134.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
masárová_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet