Augmentová realita - vliv AR aplikace IKEA na nákupní chování zákazníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Augmentová realita - vliv AR aplikace IKEA na nákupní chování zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Mokrý, Václav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:24Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30475
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem vlivu technologie augmentové reality na nákupní rozhodovací proces. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry a jestli vůbec využívají stávající i potenciální zákazníci společnosti IKEA mobilní aplikaci IKEA katalog 2014. Teoretická část začíná vymezením pojmů. Dále pojednává jak o historii a vývoji augmentové reality, tak o současných trendech a možnostech využití této technologie. Stejně tak je zde popsáno propojení augmentové reality, marketingových komunikací a mobilního marketingu.V závěru teoretické části je rozebráno nákupní chování spotřebitele. Výstupy prvního výzkumu ukazují, v jaké míře a za jakým účelem je aplikace používána. Druhý výzkum se věnuje samotnému ovlivňování nákupního chování aplikací s augmentovou realitou.
dc.format 72 s. (76 614 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject augmentová realita cs
dc.subject AR cs
dc.subject mobilní marketing cs
dc.subject nákupní rozhodovací proces cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject augmented reality en
dc.subject AR en
dc.subject mobile marketing en
dc.subject shopping behavior en
dc.subject shopping decision-making process en
dc.title Augmentová realita - vliv AR aplikace IKEA na nákupní chování zákazníků
dc.title.alternative Augmented Reality - Impact of the IKEA AR Application on Consumers' Shopping Behavior
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčerková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of augmented reality on shopping decision-making process. Its main objective is to determine whether potential and existing customers of IKEA know and use the mobile application IKEA catalog 2014. The theoretical part begins by defining terms. It furthermore deals with history and development as well as current trends and opportunities of augmented reality. The connection of augmented reality, marketing communication and mobile marketing belongs to this section as well. At the end of the theoretical part a customer's shopping behaviour is analysed. Outputs of the first research show how much the application is used and what the purpose to use it is. The second research focuses on the influence which the application has on a customer's shopping behaviour.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36896
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-24


Files in this item

Files Size Format View
mokrý_2014_dp.pdf 9.824Mb PDF View/Open
mokrý_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
mokrý_2014_op.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account