Legislativní proměny státního občanství po roce 1993.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Legislativní proměny státního občanství po roce 1993.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Olšáková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:49:36Z
dc.date.available 2010-07-14T20:49:36Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3047
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je vymezen pojmem a význam státního občanství, dále v obecné rovině pojednává o nabývání a pozbývání státního občanství podle platné právní úpravy. V praktické části je provedena komparativní analýza dokumentů, týkající se třetí části zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, která se týká státního občanství bývalých československých občanů, kteří nejprve volbou a později udělením získali státní občanství Slovenské republiky a pozbyly ex lege dosavadní státní občanství ČR. Legisla-tivními změnami byl původní striktní zákon o občanství přetvořen do současné podoby, kdy všichni bývalí českoslovenští občané, kteří byli propuštěni ze státního svazku ČR mohou zjednodušenou formou - prohlášením zpět získat své původní české státní občanství. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1084740 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Státní občanství cs
dc.subject optovat cs
dc.subject zákon o občanství cs
dc.subject apatrida cs
dc.subject ex lege cs
dc.subject ius sanguinis cs
dc.subject ius soli cs
dc.subject cs
dc.subject Citizenship en
dc.subject Option en
dc.subject CitizenshipAct en
dc.subject Apatridis en
dc.subject ex lege en
dc.subject ius sanguinis en
dc.subject ius soli en
dc.subject en
dc.title Legislativní proměny státního občanství po roce 1993. cs
dc.title.alternative Legislative changes of state citizenship after 1993. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains a definition and explains the meaning of the term citizenship In general the thesis deals with acquisition and loss of citizenship according to valid legislation. In the practical part there is a comparative analysis of documents concerning the third part of the Act N./ 40/1993 Coll., about acquisition and loss of citizenship of Czech Republic that con-cerns the citizenship of the former czechoslovak citizens who at first by the choice and later by grant acquired citizenship of Slovak Republic and lost ex lege Czech citizenship. The former strict Act of Citizenship was remade by legislative changes where all former czechoslovak citizens who were released from the state volume of Czech Republic can acquire back their former Czech citizenship in more simple way - by declaration. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6695
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
olšáková_2007_bp.pdfBlocked 1.034Mb PDF View/Open
olšáková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
olšáková_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account