Interní komunikace společnosti NATE

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Interní komunikace společnosti NATE

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Interní komunikace společnosti NATE
Autor: Němcová, Anna
Vedoucí: Jurášková, Olga
Abstrakt: Teoretická část práce se věnuje interní komunikaci v rámci oboru public relations, tedy vztahy s veřejností. Je zde upřesněna definice, význam, užití v praxi, současné trendy i nástroje využívané interní komunikací. Dále je tu také definován samotný proces komunikace, verbální, neverbální komunikace a interpersonální komunikace, které mají určitý vliv na jednání zaměstnanců i celé firmy. Součástí teoretické části je rovněž popis marketingových výzkumů, které budou použity pro účely práce. Tedy dotazníkové šetření a individuální polostrukturované rozhovory. Praktická část se zaměřuje na interní komunikaci společnosti NATE, která je lídrem svého oboru na českém trhu. Zde je rozepsán popis společnosti, popis jejích aktivit interní komunikace. Výsledkem praktické části je zhodnocení aktuální situace interní komunikace a ohodnocení interní komunikace zaměstnanci, a dále návrhy na zlepšení a posílení interní komunikace ve vybrané firmě. Cílem práce je popis stávající situace interní komunikace ve zvolené společnosti, aplikace nové formy IK a následné navržení řešení, pro změnu a zlepšení interní komunikace společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30480
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36901


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
němcová_2014_dp.pdf 1.725Mb PDF Zobrazit/otevřít
němcová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
němcová_2014_op.pdf 577.2Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet