Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji státu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji státu

Show full item record

No preview available
Title: Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji státu
Author: Chwaszcz, Ondřej
URI: http://hdl.handle.net/10563/30494
Date: 2008-07-16
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 157
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Významný posun v oblasti technologií a znalostí výrazně pozvedl výkonnost základních výrobních faktorů a tím značně přispěl k ekonomickému růstu. V posledních letech se v oblasti ekonomického růstu začíná čím dál více projevovat další faktor, známý jako "kreativita". Přínos tohoto faktoru je specifický v tom, že jako jediný umožňuje hospodářský růst za jinak nezměněných podmínek. Práce postupně vymezuje paradigma kreativní ekonomiky. Definuje teoretický koncept, ve kterém se objevuje kreativita jako neoddělitelná součást hospodářského rozvoje. Následně se zaměřuje na hlavní cíl, kterým je vytvoření metodiky měření kreativního potenciálu státu, či jednotlivých regionů. Za tímto účelem byl vytvořen analytický nástroj, který umožňuje mapovat kreativní potenciál na vybraném území. Jedná se o tzv. Nový kreativní index, který vychází z nadefinovaného teoretického rámce a zároveň inovuje obdobné předchozí modely. V návaznosti na mapování kreativního potenciálu byl vytvořen další nástroj, který umožnil analyzovat koncentraci kreativních průmyslů a jejich vliv na hospodářský rozvoj regionů. Ve výsledku se podařilo prokázat významný přínos kreativity v rámci hospodářského rozvoje území.Struktura disertační práce vychází z publikační činnosti autora. Jednotlivé vědecké články byly upraveny tak, aby vytvořily souvislou studii. Díky tomu práce obsahuje velké množství analytických výstupů, a tudíž prezentuje příspěvek kreativity v rámci regionálního rozvoje v daleko širším kontextu. V úvodu analytické části je představena konstrukce vlastního analytického nástroje. V další části je pak pozornost upřena na vztah mezi kreativním potenciálem a makroekonomickými indikátory. Výsledky prezentované v práci potvrdily základní hypotézy, které předpokládaly významnou pozitivní korelaci mezi kreativitou a hospodářským rozvojem.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
chwaszcz_2008_dp.pdf 3.150Mb PDF View/Open
chwaszcz_2008_vp.pdf 1.092Mb PDF View/Open
chwaszcz_2008_op.pdf 1.041Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account