Internetový marketing v hudebním vydavatelství a jeho vliv na Generaci Y

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Internetový marketing v hudebním vydavatelství a jeho vliv na Generaci Y

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Janků, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30507
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na komunikační aktivity hudebního vydavatelství Ty Nikdy Records s bližším zaměřením na propagaci internetovou a na vliv, který má digitální komunikace na současnou generaci mladých lidí Generaci Y. V teoretické části se práce zabývá definicí hudebního vydavatelství, vytyčením marketingového a komunikačního mixu a popisu možností propagace vydavatelství pomocí online médií. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány právě na vydavatelství Ty Nikdy Records. Jsou zhodnoceny všeobecné marketingové aktivity s důrazen na popis a rozbor online propagace. Projektová část se následně věnuje návrhu pro zlepšení komunikace vydavatelství v digitálním prostředí s ohledem na vytyčenou cílovou skupinu Generace Y.
dc.format 99
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject propagace cs
dc.subject hudba cs
dc.subject vydavatelství cs
dc.subject Ty Nikdy Records cs
dc.subject online cs
dc.subject Marketing en
dc.subject promotion en
dc.subject music en
dc.subject publishing en
dc.subject Ty Nikdy Records en
dc.subject online en
dc.title Internetový marketing v hudebním vydavatelství a jeho vliv na Generaci Y
dc.title.alternative Online Marketing in a Music Publishing House and its Impact on Generation Y
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on promotion activities of music publishing Ty Nikdy Records with closer focus on online promotion and on the impact that digital communication has on the current generation of young people - Generation Y. Theoretical part deals with definition of music publishing, marketing and communication mix and with options of publishing's promotion using online media. In practical part, these theoretical findings are applied to publishing Ty Nikdy Records. General marketing activities are assessed with emphasis on description and analysis of online promotion. Project part then turns into proposal of communications improvement in digital environment of publishing with regard to identifi-cation of the target group Generation Y.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36976
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
janků_2014_dp.pdf 2.675Mb PDF View/Open
janků_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
janků_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account