Marketingový mix Městského divadla Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový mix Městského divadla Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Januszová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30508
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Teoretická část práce je věnována základním pojmům marketingu divadla, přes STP marketing až k jednotlivým složkám marketingového mixu. V praktické části jsou specifika marketingu aplikována na Městské divadlo Zlín, čímž vzniká přehled jeho kompletního marketingového mixu. Práce s poznatky získanými rozhovory s vybranými respondenty a následným dotazníkovým šetřením pak dává vzniknout návrhům na úpravu marketingového mixu dané instituce, které jsou obsaženy v závěrečné projektové části práce.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject divadlo cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové komunikace divadel cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject Městské divadlo Zlín cs
dc.subject studenti UTB cs
dc.subject marketing en
dc.subject theatre en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication of theatre en
dc.subject marketing research en
dc.subject Zlin City Theatre en
dc.subject students of TBU en
dc.title Marketingový mix Městského divadla Zlín
dc.title.alternative Marketing Mix of Zlín City Theatre
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis pursues issues of theatre marketing. The theoretical part of the thesis is devoted to basic concepts of theatre marketing, from STP marketing to individual components of marketing mix. In the practical part, the specifics of marketing are applied on Zlín City Theatre, whence emerges a summary of its complete marketing mix. Suggestions concerning adjustions to the institution's marketing mix then result from work with knowledge acquired through interviews with representative repspondents and subsequent questionnaire survey. The suggestions are included in the concluding project part of the thesis.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36977
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
januszová_2014_dp.pdf 3.831Mb PDF View/Open
januszová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
januszová_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account