On-line komunikační kampaně alkoholických nápojů v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

On-line komunikační kampaně alkoholických nápojů v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Kolaříková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:35Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30511
dc.description.abstract Podstatou diplomové práce je zpracování analýzy on-line komunikačních aktivit vybraných alkoholických nápojů v ČR. V teoretické části jsou zpracována východiska z oblasti on-line marketingu, sociálních médií a dalších nástrojů. Praktická část je zaměřená na analýzu do-savadní komunikace značky Puschkin na sociální síti Facebook, na analýzu webových strá-nek a srovnání s konkurencí. Výsledkem této části je SWOT analýza komunikace značky on-line. Hlavním cílem této práce a obsahem její projektové části je vypracování strategie pro on-line komunikaci, se zaměřením na sociální síť Facebook, webovou prezentaci a další možnosti komunikace, včetně konkrétních kampaní a soutěží. Tento návrh obsahuje také časový harmonogram, orientační rozpočet a vyhodnocení efektivity jednotlivých nástrojů.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject on-line marketing cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject video marketing cs
dc.subject mo-bilní marketing cs
dc.subject content cs
dc.subject on-line marketing en
dc.subject internet marketing en
dc.subject social media en
dc.subject Facebook en
dc.subject video marketing en
dc.subject mobile marketing en
dc.subject content en
dc.title On-line komunikační kampaně alkoholických nápojů v ČR
dc.title.alternative On-line Communication Campaigns for Spirits in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The essence of this thesis is to analyze on-line communication activities of selected alcohol-ic beverages in the Czech Republic. The theoretical part summarizes the basis of on-line marketing, social media marketing and other tools. The practical part analyzes the existing communication of the Puschkin brand on the social network Facebook, analyses website and comparison with competitors. The result of this part is the SWOT analysis of on-line brand communication. The main objective of this work and the content of the project part is to create the strategy for on-line communication focusing on the social network Face-book, website presentation and other communication tools including specific campaigns and competitions. This proposal also includes a timetable, the indicative budget and evalu-ates the effectiveness of each tool.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36981
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
kolaříková_2014_dp.pdf 2.345Mb PDF View/Open
kolaříková_2014_vp.doc 153Kb Microsoft Word View/Open
kolaříková_2014_op.doc 156.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account