Využití emocí v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití emocí v marketingových komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vysekalová, Jitka
dc.contributor.author Roleček, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:45Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30539
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje výskytu emocí v marketingové komunikaci v oblasti sociální- ho, kulturního a ekologického marketingu Konkrétně se zaměřuje na zkoumání efektivních kampaní úspěšných v dané kategorii. Kampaně analyzuje, zejména se snaží poodhalit emocionální působení na rozhodování stanovené cílové skupiny. Analýza se soustředí především na použití emocionálních apelů a emocionálních modelů přesvědčování. Získané poznatky jsou potom uplatněny v projektové části, která se věnuje nástinem fiktivní kampaně neziskového projektu. Práce si klade za cíl mapovat použití emocí u efektivních kampaní sociálního, kulturního a eko- logického marketingu.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Psychologie cs
dc.subject emoce cs
dc.subject rozhodovací proces cs
dc.subject mozek cs
dc.subject limbická mapa cs
dc.subject neuromarketing cs
dc.subject motiva- ce cs
dc.subject nákupní rozhodování cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject emocionální apel cs
dc.subject neziskový projekt cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject kulturní marketing cs
dc.subject ekologický marketing cs
dc.subject Psychology en
dc.subject emotion en
dc.subject decision-making en
dc.subject brain en
dc.subject limbic map en
dc.subject neuromarketing en
dc.subject motivation en
dc.subject consumer purchasing behaviour en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising en
dc.subject emotional appeal en
dc.subject non-profit project en
dc.subject social marketing en
dc.subject cultural marketing en
dc.subject ecological marketing en
dc.title Využití emocí v marketingových komunikacích
dc.title.alternative Use of Emotions in Marketing Communications
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma theses covers use of emotions in marketing communication. It focuses on social, cultural and ecological marketing environment, especially on its effective cam- paigns. The analysis is trying to uncover emotional influence on decisionmaking. Effecti- ve campaigns are analyzed mainly with regards to emotional appeals and the role of emoti- on in persuasion. Subsequently these acquired knowledge are applied in a project part part of the theses.The project part focuses on creative and communication strategy of a non profit project. The work aim of the theses is to reveal use of emotion in effective social, cultural and ecological marketing.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37024
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
roleček_2014_dp.pdf 6.137Mb PDF View/Open
roleček_2014_vp.doc 110Kb Microsoft Word View/Open
roleček_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account