Kresba rodiny u dětí ve věku šesti let

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kresba rodiny u dětí ve věku šesti let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Janíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:48Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30547
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzovat kresbu rodiny u dětí ve věku šesti let. V teoretické části práce jsem se zaměřila na kresbu v teoretickém pojetí, její vývoj, funkce a dětskou kresbu a kresbu rodiny. V praktické části jsem analyzovala jednotlivé kresby, popsala, jaké jsou typické znaky kresby pro tuto věkovou skupinu, jak se na tématu rodiny odráží vývojové hledisko dětské kresby, jak jsou vyjádřeny vztahy mezi členy rodiny, jak se odráží situace české rodiny.
dc.format 43 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dětská kresba cs
dc.subject Kresba rodiny cs
dc.subject Children's drawing en
dc.subject Drawing of family en
dc.title Kresba rodiny u dětí ve věku šesti let
dc.title.alternative The Analysis of Family Drawings in Children Aged 6 Years
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze children's drawing of family at the age of six. In the theoretical part I focused on drawing as a theoretical conception, its development, functions and children's drawing and drawing of family. In the practical part I analyzed individual drawings and described which are the typical signs for drawings at this age, how developmental viewpoint reflects in children's drawing, how relationships in families are expressed, how situation of a czech family reflects.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37036
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
janíková_2014_dp.pdf 2.582Mb PDF View/Open
janíková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
janíková_2014_op.doc 19.76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account