Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků festivalu Fingers Up

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků festivalu Fingers Up

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotná, Mária
dc.contributor.author Drtilová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:59Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30587
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na komunikaci se zákazníky festivalu Fingers Up. V teoretické části této práce je čtenář seznámen s problematikou, která se týká marketingového mixu služeb a marketingové komunikace, dále je práce soustředěna na SWOT analýzu, analýzu konkurence a zákazníka, a také na segmentaci zákazníků. Část praktická je orientovaná konkrétně na firmu a její nabízený produkt či službu, kterou je festival Fingers Up. Tyto náležitosti jsou posouzeny na základě marketingového mixu a vhodných analýz. Stěžejní částí této práce je následné navržení vhodných návrhů a doporučení.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject propagace cs
dc.subject analýza zákazníka cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject customer segmentation en
dc.subject customer en
dc.subject analysis en
dc.subject promotion en
dc.title Návrh marketingové komunikace s vybranými skupinami zákazníků festivalu Fingers Up
dc.title.alternative Marketing Communication Proposal for Specific Groups of Customers at Fingers Up Festival
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on the communication with customers of the Fingers Up festival. In the theoretical part of the thesis the reader learns about the issue concerned with the marketing mix of services and the marketing communication, furthermore it is focused on the SWOT analysis, the competition analysis and the customer analysis, and also on the customer segmentation. The practical part concentrates on the firm and its offered product or service in particular, which is the Fingers Up festival. These requirements are assessed on the basis of the marketing mix and suitable analyses. The crucial part of the thesis is the following projecting of suitable suggestions and the recommendation.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37081
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
drtilová_2014_dp.pdf 1.738Mb PDF View/Open
drtilová_2014_vp.pdf 590.2Kb PDF View/Open
drtilová_2014_op.pdf 760.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account