Inbound a outbound marketing internetovej agentúry pre uplatnenie v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inbound a outbound marketing internetovej agentúry pre uplatnenie v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poppe, Michal
dc.contributor.author Urbanová, Kristína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:06Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30607
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá prostredím internetového marketingu, marketingového komunikačného mixu, kde sú popísané komunikačné prostriedky a reklamné nástroje na Internete. V teoretickej časti sú vysvetlené odborné termíny a nástroje týkajúce sa virálneho prostredia, reklamy a komunikačných nástrojov na Internete. V praktickej časti sa bakalárska práca venuje vyobrazeniu a rozdeleniu zákazníkov, reálnemu zobrazeniu reklamy a sú prevedené ekonomické analýzy. V závere bakalárskej práce sú navrhnuté riešenia pre zlepšenie pre inbount a outbound marketing internetovej agentúry.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject reklama cs
dc.subject inbound marketing cs
dc.subject outbound marketing cs
dc.subject dopyt cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject Internet cs
dc.subject SEO cs
dc.subject PPC cs
dc.subject marketing en
dc.subject advertising en
dc.subject inbound marketing en
dc.subject outbound marketing en
dc.subject demand en
dc.subject customers en
dc.subject Internet en
dc.subject SEO en
dc.subject PPC en
dc.title Inbound a outbound marketing internetovej agentúry pre uplatnenie v praxi
dc.title.alternative Inbound and Outbound Marketing in an Internet Agency for Application in Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with e-marketing environment, marketing communication mix, where communication means and marketing tools on Internet are described. There are professional terms and tools related to viral environment, marketing and communication on Internet explained in its theoretical part. In its practical part the bachelor thesis deals with representation and distribution of the customers, real presentation of the advertisement and economic analysis are conducted. At the end of the bachelor thesis there are solutions to improve inbount and outbount marketing of the Internet agency suggested.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37101
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2014_dp.pdf 1.713Mb PDF View/Open
urbanová_2014_vp.pdf 608.2Kb PDF View/Open
urbanová_2014_op.pdf 813.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account