Produkt sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Produkt sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanovský, Zdeněk
dc.contributor.author Jurčíková, Erika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:07Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30612
dc.description.abstract Práce se zabývá sociálním cestovním ruchem (cestovní ruch seniorů, handicapovaných a rodin s dětmi). Je zde vymezen pojem sociální cestovní ruch, dále je zmíněn program Calypso a nejvýznamnější organizace působící v zahraničí. Z teoretického hlediska je zmíněno i Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho podprogram Cestování dostupné všem, včetně příkladů podpořených akcí v minulých letech. Nezbytností bylo specifikovat také cílové skupiny (senioři, handicapovaní a rodiny s dětmi). Nakonec je popsán marketingový mix služeb zaměřený na produkt cestovního ruchu. V praktické části se práce zabývá projektem Sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji a iniciátorem projektu (CCRVM). Nejdůležitější částí je průzkum nabídky hotelů pro cílové skupiny, jejich porovnání a výběr nejvhodnějších. Nechybí zde ani spolupráce se Zlínským krajem o podmínkách dotace. Závěrem praktické části je vyhodnocení nabídek těch hotelů, které mají o spolupráci zájem a pro ně navrhnutí produktů cestovního ruchu.
dc.format 119 s. (185 028 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální cestovní ruch cs
dc.subject senioři cs
dc.subject handicapovaní cs
dc.subject děti cs
dc.subject baby friendly hotel cs
dc.subject dotace ze sociálního fondu cs
dc.subject rekondiční pobyt cs
dc.subject social tourism en
dc.subject seniors en
dc.subject disabled en
dc.subject children en
dc.subject baby friendly hotel en
dc.subject grants from the Social Fund en
dc.subject reconditioning stay en
dc.title Produkt sociálního cestovního ruchu ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Product of Social Tourism in Zlin District
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The work deals with social tourism (tourism seniors, disabled and families with children). There is a definition of the concept of social tourism, as is mentioned program Calypso and most important organizations operating abroad. From a theoretical point of view, also mentioned the Ministry of Regional Development and Travel subroutine available to all, including examples of actions supported in the past. Necessity was also specified target groups (elderly, disabled and families with children). Finally, it describes the marketing mix of services focused on the tourism product. In the practical part of the thesis deals with projects of social tourism in the Zlín Region and initiator of the project (Tourism Authority of eastern Moravia). The most important part of the survey deals with a search for hotel availability for target groups to compare and choose the most suitable. There is also cooperation with the Zlín region on the conditions of the grant. Finally, the practical part of the evaluation of the tenders of those hotels that are interested in cooperation and for them to suggest the tourism products.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37112
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
jurčíková_2014_dp.pdf 2.904Mb PDF View/Open
jurčíková_2014_vp.pdf 637.5Kb PDF View/Open
jurčíková_2014_op.pdf 616.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account