Zavedení výrobku na trh - sirupy Essence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zavedení výrobku na trh - sirupy Essence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Příplatová, Jarmila
dc.contributor.author Martinů, Blanka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:12Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30626
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je identifikovat chyby, které nastaly při zavádění výrobků, sirupů Essence, na trh a poté navrhnout takové marketingové prostředky, které by firmě Podravka Lagris a. s. mohly pomoci zvýšit úspěšnost prodeje. Práce je sestavena ze dvou oddílů, a to teoretického a praktického. Teoretická část obsahuje vysvětlení marketingových témat, které se v bakalářské práci objevují, a to především marketingové plánování, také je zde představen profil společnosti Podravka Lagris a.s. Praktická část vychází z části teoretické a věnuje se situačním analýzám a vytvořením dotazníků týkajících se sirupů Essence. V konečné fázi se práce věnuje vyvození závěrů a stanovení určitých doporučení k vytvoření návrhu na lepší propagaci, která by měla podpořit úspěšnost výrobku na trhu.
dc.format 66 s. (88 965 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konkurence cs
dc.subject reklama cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Competition en
dc.subject advertising en
dc.subject situational analysis en
dc.subject marketing research en
dc.title Zavedení výrobku na trh - sirupy Essence
dc.title.alternative The Product Launch on the Market - Syrups Essence
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlíková, Irena
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis aims to identify mistakes that occurred during the implementation of syrups Essence products on the market, and then propose a marketing means that could help the company Podravka - Lagris to increase sales success. The work consists from two parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical section explains the marketing themes that appear in the thesis, particularly marketing planning, there is also introduced company profile Podravka - Lagris. The practical part which is based on the theoretical part is devoted to a situational analysis, creating questionnaires concerning syrups Essence and subsequent conclusions and recommendations of some of them, develop a proposal for better promotion, which should promote the success of the product on the market.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37126
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
martinů_2014_dp.pdf 1.699Mb PDF View/Open
martinů_2014_vp.pdf 626.2Kb PDF View/Open
martinů_2014_op.pdf 900.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account