Zjištění možnosti vstupu pro fiktivní firmu na trh s fotografickými službami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zjištění možnosti vstupu pro fiktivní firmu na trh s fotografickými službami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palich, Kristián
dc.contributor.author Robek, Gabriel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:15Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30634
dc.description.abstract ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na hledání možnosti potenciálního vstupu nové firmy na trh s fotografickými službami. Zabývá se analyzováním tržního prostředí a zjišťováním mezer na trhu, kterých by bylo možno využít k podnikání. V teoretické části je popsáno mikro a makroprostředí organizace, PEST analýza, Porterova analýza, spotřební chování, segmentace, základní odlišnosti marketingu služeb a marketingový mix služeb. V části praktické je rozebrána současná situace na trhu s fotografickými službami. Je v ní provedena zejména analýza konkurence a zákazníků, které jsou shrnuty následně v Porterově analýze. Dále je provedena PEST analýza. Závěrem je na zjištěné mezery na trhu sestaven marketingový mix.
dc.format 79 s. (119 020 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject odlišnosti služeb cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject analýza zákazníků cs
dc.subject tržní analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject PEST Analysis en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject Services Differences en
dc.subject Competition Analysis en
dc.subject Analysis of Customers en
dc.subject Market Analysis en
dc.subject Porter's Analysis en
dc.title Zjištění možnosti vstupu pro fiktivní firmu na trh s fotografickými službami
dc.title.alternative Identification of a Possibility to Enter Photographic Services Market for a Fictional Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed at finding a possibility of a potential enterance of a new company to the photographic services market. It deals with analysing the market environment and seeking a market gap, which could be used for business. In the theoretical part, there is explained micro and macro environment of an organization, PEST analysis, Porter analysis, consumer behavior, segmentation, basic differences of services marketing and marketing mix of services. In the practical part, there is explained the present situation of the photographic services market. There are mainly carried out analyses of competition and customers, which are followingly summarized in Porter's analysis. There is also carried out a PEST analysis. Concluding is a marketing mix fit on the discovered market gap.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37137
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
robek_2014_dp.pdf 2.109Mb PDF View/Open
robek_2014_vp.pdf 565.5Kb PDF View/Open
robek_2014_op.pdf 835.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account