Pozice kurátora v systému penitenciární a postpenitenciární péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pozice kurátora v systému penitenciární a postpenitenciární péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír
dc.contributor.author Pohl, Adam
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:16Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30637
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma pozice kurátora v systému penitenciární a postpenitenciární péče. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a problematika týkající se života osob ve výkonu vazby a osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále jsou zde uvedeny hlavní problémy, se kterými se tyto osoby musejí potýkat po propuštění na svobodu. Práce se také v neposlední řadě Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jak je sociální kurátor vnímán očima svých klientů, dále zda sociální kurátoři při své práci využívají poznatků ze sociální pedagogiky a také, jaké spatřují největší překážky při své práci. K získání těchto informací bylo využito polostrukturovaných rozhovorů se sociálními kurátory a jejich klienty.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální kurátor cs
dc.subject penitenciární a postpenitenciární péče cs
dc.subject kontinuální sociální péče cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject propuštěný z výkonu trestu cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject social assistant en
dc.subject penitentiary and post-penitentiary care en
dc.subject continual social work en
dc.subject sentence en
dc.subject ex-prisoners en
dc.subject adaptation en
dc.subject resocialization en
dc.subject recidivism en
dc.title Pozice kurátora v systému penitenciární a postpenitenciární péče
dc.title.alternative Position of a Curator in the System of Penitentiary and Post-Penitentiary Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is focused on the position of a case worker in the system of penitentiary and post-penitentiary care. The theoretical part describes the basic terms and the issue related to the life of persons while in custody and individuals while imprisoned. Furthermore, this thesis describes the main problems that the persons face after discharge. Finally, the continuous task of case workers and the main methods used to prevent the reoccurrence of their clients are described. The practical part is aimed to the qualitative research. The main target of this research was to find out how the case workers are perceived by their clients and also whether the case workers use their social pedagogy knowledge, as well as to find out the main obstacles during their work. For the gathering of this information, semi-structured interviews with case workers and their clients were carried out.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28950
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-29


Files in this item

Files Size Format View
pohl_2012_dp.pdf 3.714Mb PDF View/Open
pohl_2012_vp.doc 18.54Kb Microsoft Word View/Open
pohl_2012_op.doc 4.866Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account