Komunikační plán internetového e shopu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán internetového e shopu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hradil, Pavel
dc.contributor.author Tureček, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:25Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30662
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat vhodný komunikační plán pro nově vznikající internetový e-shop zabývající se prodejem dámských módních doplňků. Samotnému komunikačnímu plánu předcházejí analýzy vnějšího prostředí, z nichž jsou čerpány informace pro vypracování objektivního komunikačního plánu. Samotná práce je rozdělena do dvou části, kdy její úvodní část je věnována teorii a její druhá část je zaměřena na praxi. Teoretická část popisuje a objasňuje jednotlivé analýzy a další marketingové postupy, jež jsou následně aplikovány v praktické části bakalářské práce. Důraz je kladen především na objektivní zpracování PEST analýzy, z níž je následně čerpáno při sestavování SWOT anaalýzy. Data ze SWOT analýzy jsou dále užity k sestavení komunikačního plánu.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication plan en
dc.title Komunikační plán internetového e shopu
dc.title.alternative Communication plan of internet e shop
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The main objective of this work is to develop an appropriate communication plan for emerging Internet e-shop dedicated to the sale of women's fashion accessories. The actual communication plan precede the analysis of the external environment from which informa-tion is drawn for the development objective of the communication plan. The thesis is di-vided into two parts, the introductory part is devoted to the theory and its second part fo-cuses on the practice. The theoretical part describes and explains the various analysis and other marketing practices that are subsequently applied in the practical part of the thesis. Emphasis is placed on fair treatment of PEST analysis which is then pumped to compile SWOT analysis. Data from the SWOT analysis are also used to build a communication plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37177
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
tureček_2014_dp.pdf 4.131Mb PDF View/Open
tureček_2014_vp.pdf 611.2Kb PDF View/Open
tureček_2014_op.pdf 781.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account