Eutanazie nebo paliativní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanazie nebo paliativní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Korcová, Dobroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:26Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30665
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou eutanazie a paliativní péče. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, které se věnují vymezení základních pojmů, historii eutanazie i paliativní péče, právní úpravě eutanazie v některých zemích a v České republice. Popsány jsou také konkrétní formy poskytování paliativní péče v hospici a v domácím prostředí, část práce je zaměřena na období umírání a smrti. V praktické části jsou předloženy výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit postoj laické veřejnosti k péči o umírající, názor na legalizaci eutanazie, zmapovat informovanost v oblasti paliativní a hospicové péče.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanazie cs
dc.subject legalizace cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject legalization en
dc.subject religion en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.title Eutanazie nebo paliativní péče
dc.title.alternative Euthanasia or Palliative Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of euthanasia and palliative care. The theoretical part is composed of three chapters that deal with definition of basic concepts, history of euthanasia and palliative care, euthanasia law regulation in other countries and in the Czech Republic. Also are described specific forms of palliative care in a hospice and at home, part of the work is focused on the period of dying and death. In the practical part are presented the results of quantitative research, whose aim was to determine the attitude of the general public to care for the dying, opinion on the legalization of euthanasia, investigate knowledge of palliative and hospice care.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28991
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
korcová_2011_dp.pdf 2.595Mb PDF View/Open
korcová_2011_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
korcová_2011_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account