Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích

Show simple item record

dc.contributor.author Fialová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.issued 2009-07-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30672
dc.description.abstract Disertační práce na téma "Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích" se zabývá problematikou alokace nákladů v nemocnicích v ČR. V první části práce je řešena současná situace v oblasti řízení nákladů, důraz je mimo jiné kladen na specifika daná sektorem zdravotnictví. Dále jsou v práci definovány cíle, stanoveny hypotézy a popsána metodika zpracování disertační práce. Hlavní část práce je poté věnována výsledkům výzkumu v oblasti řízení nákladů v nemocnicích v ČR a dále je popsána metodika zavedení moderní kalkulační metody - metody Activity Based Costing (ABC) do vybraného oddělení nemocnice. Na závěr jsou v práci zhodnoceny přednosti a nedostatky aplikace této metody v podmínkách nemocničních zařízení.
dc.format 152
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject metody kalkulací cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject metoda ABC cs
dc.subject náklady en
dc.subject kalkulace en
dc.subject metody kalkulací en
dc.subject nemocnice en
dc.subject metoda ABC en
dc.title Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích
dc.title.alternative Cost management in health organizations
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kleinová, Jana
dc.contributor.referee Mikoláš, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-04-16
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis on a topic "Cost management in health organizations" deals with the allocation of costs in hospitals in the Czech Republic. The first part of this work addresses the current situation in the area of cost management. Among others, the emphasis is put on the specifics given by the health sector. Furthermore, there are goals defined, hypotheses are set and the methodology for the thesis processing is described in this work. The main part of the thesis is dedicated to the results of the research in the area of the cost management in hospitals in the Czech Republic. Further, a methodology for introduction of a modern calculation method (i.e. method Activity Based Costing - ABC) into a selected hospital is described. In conclusion, the strengths and weaknesses of applying this method in conditions of hospital facilities are evaluated.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37197
dc.date.submitted 2014-02-07


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2009_dp.pdf 7.090Mb PDF View/Open
fialová_2009_vp.pdf 1.007Mb PDF View/Open
fialová_2009_op.pdf 2.089Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account