Krizový management a bezpečnostní procesy organizace ve znalostní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Krizový management a bezpečnostní procesy organizace ve znalostní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Sarga, Libor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.issued 2008-08-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30676
dc.description.abstract Informační a komunikační technologie (ICT) tvoří součást infrastruktury většiny moderních organizací ve všech sektorech ekonomiky a jejich popularita neustále vzrůstá s novými produkty a snadnou dostupností také u spotřebitelů. ICT organizacím pomáhají plnit operativní i strategické cíle, definované v podnikových dokumentech, a jsou dnes již natolik důležité, že některá odvětví jsou podmíněna jejich bezchybnou funkčností a nepřetržitou dostupností, namátkou algoritmické a vysokofrekvenční obchody, elektronická tržiště, energetika, vojenství a zdravotnictví. Finanční, hmotné a lidské ztráty, které byly v poslední době zaznamenány dokazují neplatnost výše zmíněných předpokladů. Autor se domnívá a předpokladem této disertační práce je, že úzkým místem jsou především zaměstnanci a jejich chování. Zajištění ICT bezpečnosti je proto úkolem, na němž by se měli svým přístupem a chováním podílet všichni členové organizace. Dizertační práce je proto zaměřena na oblast bezpečnosti ICT z pohledu organizace i uživatele. Po rešerši sekundárních literárních zdrojů jsou formulovány předpoklady pro výzkumnou část, jež nejprve zhodnotí současný stav. Výstupy pak budou základem pro tvorbu modelu a doporučení, zajišťujících zvýšení bezpečnosti ICT a uživatelů, přicházejících s nimi do kontaktu a považovaných útočníky za cenný zdroj informací. Dizertační práce představí procesní model ICT governance integrující poznatky z výzkumné části. Také formuluje řešení pro hlavní aspekty organizační bezpečnostní politiky, například BYOD management, vzdělávání zaměstnanců, a zabezpečení infrastruktury spolu se správou hesel a nejlepšími praktikami v těchto oblastech. Výsledkem implementace tohoto modelu do praxe by měl být podnik s politikou reflektující existující i nastupující hrozby, a vzdělaní, na bezpečnost orientovaní zaměstnanci.
dc.format 296
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečcnost cs
dc.subject data cs
dc.subject ICT cs
dc.subject informace cs
dc.subject komunikačcní cs
dc.subject krizový cs
dc.subject malware cs
dc.subject management cs
dc.subject metoda cs
dc.subject mobilní cs
dc.subject politika cs
dc.subject proces cs
dc.subject profil cs
dc.subject riziko cs
dc.subject technologie cs
dc.subject testování cs
dc.subject útok cs
dc.subject zranitelnost cs
dc.subject attack en
dc.subject communication en
dc.subject crisis en
dc.subject data en
dc.subject ICT en
dc.subject information en
dc.subject malware en
dc.subject management en
dc.subject method en
dc.subject mobile en
dc.subject policy en
dc.subject process en
dc.subject profile en
dc.subject risk en
dc.subject security en
dc.subject technology en
dc.subject testing en
dc.subject vulnerability en
dc.title Krizový management a bezpečnostní procesy organizace ve znalostní společnosti
dc.title.alternative Organizational Security Processes and Crisis Management in the Knowledge Society
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.contributor.referee Krayem, Said
dc.date.accepted 2014-04-29
dc.description.abstract-translated Information and Communication Technology (ICT) forms infrastructure basis of most modern organizations in all economic sectors and has become more popular with individuals via new products and its ubiquitousness. Companies use ICT to fulfill both operational objectives and strategic goals, outlined in their fundamental documents. Nowadays, whole industries including algorithmic and high-frequency trading, online retailing, energy industry, military, and health care all assume uninterrupted ICT functionality and continuous availability. The repeated financial, material, and human losses that have occurred recently demonstrate this status should not be taken for granted. It is the author's belief and the focus of this dissertation that the primary cause for these losses is people, and their actions. Hence, each employee should strive to minimize threat exposure. The doctoral thesis deals with corporate- and user-centric ICT security. Based on evaluation of secondary sources, assumptions for the research part will be formulated by first assessing the current state. The research output will then help formulate recommendations to promote increased security of ICT and users coming into contact with sensitive electronic assets whom the attackers consider a valuable source of information. The ICT security governance model in chapter nine articulates recommendations for major aspects of organizational policies such as BYOD management, employee training, infrastructure hardening, and password management which are discussed and best practices devised. The result of implementing the model should be an organization capable to face existing and novel threats, and educated, security-conscious employees.
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37202
dc.date.submitted 2014-02-07


Files in this item

Files Size Format View
sarga_2008_dp.pdf 5.621Mb PDF View/Open
sarga_2008_vp.pdf 1.064Mb PDF View/Open
sarga_2008_op.pdf 952.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account