Hodnotová orientace a využití apelů v tiskové reklamě v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace a využití apelů v tiskové reklamě v České republice

Show simple item record

dc.contributor.author Roubalíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.issued 2007-07-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30677
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá hodnotovou orientací spotřebitelů v České republice se zaměřením na oblast marketingu, speciálně se týká tiskové reklamy. V reklamě, a nejen tiskové, jsou správně zvolené hodnoty jedním ze základních prvků úspěšnosti reklamy. Disertační práce vychází z poznatků, které definovali vědci S. Schwartz, R. W. Pollay, G. Hofstede a další. Jedním z cílů disertační práce bylo provést komparaci vzájemných vazeb mezi hodnotovou orientací obyvatel ČR a skutečností, která se odráží v tiskové reklamě. Disertační práce si také kladla za cíl zjistit, jaké reklamní apely, informační obsah, strategie sdělení, formát sdělení a způsob realizace, se vyskytuje v tiskové reklamě v České republice. Hlavním cílem disertační práce bylo charakterizovat, které reklamní apely v tiskové reklamě jsou nejvhodnější pro spotřebitele v České republice a navrhnout fungující apely pro čtyři věkové skupiny a také zvlášť pro muže i ženy pro tiskovou reklamu s využitím hodnotové orientace ČR.
dc.format 203
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kultura cs
dc.subject Kulturní hodnoty cs
dc.subject Kulturní rozdíly cs
dc.subject Reklamní strategie cs
dc.subject Tisková reklama cs
dc.subject Reklamní apel cs
dc.subject Culture en
dc.subject Cultural values en
dc.subject Cultural differences en
dc.subject Advertising strategy en
dc.subject Printed Advertisements en
dc.subject Advertising appeal en
dc.title Hodnotová orientace a využití apelů v tiskové reklamě v České republice
dc.title.alternative Value orientation and use of appeals in printed advertisement in the Czech Republic
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.contributor.referee Pavelka, Jiří
dc.date.accepted 2014-04-29
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis deals with the value orientation of the Czech Republic consumers and is focused on the marketing branch, dealing specifically with printed advertisements. In adverts, not only the printed one but generally, the properly adjusted values are one the basic elements of the advertisement's success. The thesis uses observations defined by S. Schwartz, R. W. Pollay, G. Hofstede and others. It is also drawn from personal survey aiming at definition of different value orientations of the Czech consumers. The main task of the thesis is to provide comparison of relations between value orientation of the Czech consumers and reality depicted in printed advertisements. The thesis also tries to find out which appeals, informational content, strategy, form of the message and its execution occurs in printed adverts in the Czech Rep. Another task of the dissertation is to make a suggestion the most appropriate appeals in the printed advertisement for consumers of the Czech Republic.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37203
dc.date.submitted 2014-02-07


Files in this item

Files Size Format View
roubalíková_2007_dp.pdf 8.984Mb PDF View/Open
roubalíková_2007_vp.pdf 794.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account