Projekt zefektivnění práce Policie ČR v oblasti vnitřního zákazníka v souladu se zavedením modelu excelence EFQM

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění práce Policie ČR v oblasti vnitřního zákazníka v souladu se zavedením modelu excelence EFQM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Štelc, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:59:04Z
dc.date.available 2010-07-14T20:59:04Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3068
dc.description.abstract Tato diplomová práce je orientována na efektivnost vnitřního zákazníka Policie České republiky za využití moderního manažerského nástroje - Modelu excelence EFQM. V teoretické části je popsán samotný model a jeho postupná aplikace na výkon služby Policie České republiky. V praktické části je zpracována analýza současného stavu aplikace Mo-delu excelence EFQM na okresní ředitelství Policie České republiky Kroměříž, popsána a provedena realizace průzkumu spokojenosti vnitřního zákazníka v roce 2007 a komparace výsledků z průzkumů spokojenosti za období let 2004-2007 a dále jsou navrženy projekty vedoucí k zefektivnění vykonávaných činností. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 1385659 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Model excelence EFQM cs
dc.subject vnitřní zákazník cs
dc.subject průzkum spokojenosti cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject dotazní-ková metoda cs
dc.subject motivace cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject projekty zefektivnění práce cs
dc.subject image policie cs
dc.subject Model excellence EFQM en
dc.subject internal consumer en
dc.subject research into consumer's kontent en
dc.subject self-evaluation en
dc.subject questionnaire en
dc.subject motivation en
dc.subject evaluation kriteria en
dc.subject project for increasing effiency od work en
dc.subject the police image en
dc.title Projekt zefektivnění práce Policie ČR v oblasti vnitřního zákazníka v souladu se zavedením modelu excelence EFQM cs
dc.title.alternative Project on the increase of effiency of the Czech Republic Police work in the area of internal consumer in accordance with the implementation of Model Excellence EFQM en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Luděk
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is focused on the effiency an internal consumer of Czech Republic Police while using modern managerial tool - Model Excellence EFQM. In the part of the thesis there is a description of the tool itself and its gradual application to the Czech Re-public Policie. In the practical part of the thesis there is an analysis of contemporary state of the application of Model Excellence EFQM to the district board Czech Republic Policie Kroměříž, described and executed implementation of the research into the internal consu-mer's content in 2007 in comparison with the results of the research from 2004 to 2007. Also, the projects leasing to the increase of effiency of activities are included. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6507
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štelc_2007_dp.pdfBlocked 1.321Mb PDF View/Open
štelc_2007_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
štelc_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account