Životní styl současné rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní styl současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánek, František
dc.contributor.author Sedláčková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30734
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je životní styl současné rodiny. Teoretická část popisuje variabilitu životních stylů, dále se zabývá volným časem, tradicemi a hrou jako nedílnými prvky životního stylu. Přináší pohled na současnou rodinu a její výchovné klima se zaměřením na problémovou rodinu s výskytem nezaměstnanosti. Popisuje faktory jako je vzdělání, kulturní kapitál, postavení v pracovním procesu a příjem, časová disponibilita, které podstatně životní styl ovlivňují. Pozornost je věnována propojení tématu se sociální pedagogikou. Praktická část popisuje zvolenou metodu výzkumu a jeho realizaci s využitím rozhovoru. Cílem praktické části je poskytnout vhled do životního stylu vymezené skupiny rodin vyznačujících se nízkými příjmy.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní styl cs
dc.subject společnost cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject výchovné klima cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject ekonomická situace cs
dc.subject lifestyle en
dc.subject society en
dc.subject contemporary family en
dc.subject health en
dc.subject leisure en
dc.subject upbringing environment en
dc.subject unemployment en
dc.subject economic situation en
dc.title Životní styl současné rodiny
dc.title.alternative Life Style of Current Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2015-01-19
dc.description.abstract-translated The topic of my master thesis is a lifestyle of contemporary families. The theoretical part describes the variability of lifestyle, as well as spending leisure, traditions and games as an inseparable part of lifestyle. It shows the contemporary family and its upbringing environ-ment and focuses on problematic families with unemployed members. It describes factors, which significantly affect lifestyle such as education, cultural capital, job achievements and income, schedule. The thesis pays attention to the connection of the topic with social pedagogy. The practical part of the thesis describes the chosen research method and its implementation using the dialogue. The goal of practical part is to have a look at the lifestyle of the selected group of families with low incomes.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29175
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-08-27


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2011_dp.pdf 1.724Mb PDF View/Open
sedláčková_2011_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2011_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account